^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (Наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).
  2. Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та ДПА (Наказ МОН від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»).
  3. Ключові та предметні компетентності.
  4. Наскрізні вміння.
  5. Ціннісні ставлення.